Producenci

Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE
 

1.    Właścicielem Sklepu Internetowego nasportowo.net jest Łukasz Reterski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Na Sportowo Łukasz Reterski Al. Wolności 17 lok. 3, NIP: 949-186-26-19, REGON: 243447939, tel. 669-115-085

2.     Sklep internetowy nasportowo.net, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem nasportowo.net umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

3.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego nasportowo.net, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym nasportowo.net, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

4.    Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym nasportowo.net są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

5.    Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym nasportowo.net są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM NASPORTOWO.NET

 

6.       W celu rejestracji w Sklepie Internetowym nasportowo.net należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego nasportowo.net oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego. 

7.       Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym nasportowo.net każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.       Rejestracja w Sklepie Internetowymnasportowo.net jest bezpłatna. 

9.       Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym nasportowo.net każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

10.   Podany przez Kupującego  adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.

11.   Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego  formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego nasportowo.net.

12.   Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów,  imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.

13.   W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, nasportowo.net zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

14.   Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

15.   Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

16.   Kupujący  podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym,  pobranie, płatność przelewem, płatność PayU (płatność kartą, e-przelew).

17.   Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Na Sportowo, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Na Sportowo.

18.   Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 14.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.

19.   Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

20.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego , ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

21.   Część asortymentu – np. Towary o dużych gabarytach – wysyłane są w opakowaniu transportowym wymagającym samodzielnego montażu, wraz z instrukcją.

22.   Kupony rabatowe. Kupony rabatowe funkcjonują w okresie trwania promocji lub terminu ich ważności.
Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

 

23.   Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

24.   Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

25.   Towary oferowane w sklepie internetowym nasportowo.net są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu. 0Towaru.

26.   W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym nasportowo.net pod adresem sklep@nasportowo.net lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.

27.   Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera. 

28.   W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego nasportowo.net.

29.    Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 

 

 

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

30.   Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

31.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

32.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi  poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania  ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

33.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy nasportowo.net. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

34.   W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

35.   Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.

36.   Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37.   Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

38.   Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

39.   Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy nasportowo.net, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

40.   Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz sklep -wyłącznie dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń. 
           

41.   Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

42.   Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: sklep@nasportowo.net 

43.   W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie  wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

44.   Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera,  jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

45.   Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli  inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest firma:

Łukasz Reterski
Al.Wolności 17 lok.3
42-200 Częstochowa

tel. 669-115-085
e-mail: sklep@nasportowo.net

nasportowo.net

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

46.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),